Veľká Lomnica sa nachádza na ceste z Popradu do Kežmarku, 9 km na juh od Tatranskej Lomnice.